Οι χώροι του γραφείου μας - Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας ΦΑΡΟΣ στην Αθήνα